34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SCHUT-WELKZIJN

Ontvangen 17 mei 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel 2, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel 2, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel 2, vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel A, onderdeel 2, vervalt.

V

Artikel IV, onderdeel B, onderdeel 2, vervalt.

VI

Artikel V, onderdeel 2, vervalt.

VII

Artikel VI, onderdeel 2, vervalt.

VIII

Artikel VII, onderdeel 2, vervalt.

IX

Artikel VIII, onderdeel 2, vervalt

X

Artikel IX, onderdeel 2, vervalt.

XI

Artikel X, onderdeel 2, vervalt.

XII

Artikel XI, onderdeel 2, vervalt,.

XIII

Artikel XII, onderdeel 2, vervalt.

XIV

Artikel XIII, onderdeel 2, vervalt.

XV

Artikel XIV, onderdeel A, onderdeel 2, vervalt.

XVI

Artikel XIV, onderdeel B, onderdeel 2, vervalt.

XVII

Artikel XV, onderdeel 3, vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de mogelijkheid om te waarschuwen bij fraude als sprake is van een gering benadelingsbedrag en als sprake is van een situatie waarin mensen zich weliswaar te laat maar wel zelf melden.

De mogelijkheid om te waarschuwen als er geen sprake is van een benadelingsbedrag, zoals in de Fraudewet van 2013 aanwezig, blijft behouden.

Schut-Welkzijn

Naar boven