34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 12 mei 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 14a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 27a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 36c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

III

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 65a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

IV

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Artikel 2:62 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Artikel 3:59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

V

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 35a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

VI

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

VII

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 79a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

B

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:.

VIII

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

B

Artikel 45a wordt als volgt gewijzigd:.

IX

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 24c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

X

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 55a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

XI

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 17c wordt als volgt gewijzigd:

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

XII

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 20a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 29a vervalt.

XIII

Artikel XIII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 20a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 29a vervalt.

XIV

Artikel XIV wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 47b vervalt: 60c,.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Artikel 60c vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat wordt voorkomen dat personen worden uitgesloten van schuldhulpverlening. De indiener acht het onwenselijk indien personen die een hoge boete krijgen opgelegd worden uitgesloten van schuldhulpverlening. Hierbij sluit de indiener aan bij de aanbeveling van de Nationale ombudsman om de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving zodanig aan te passen, dat personen die een boete opgelegd krijgen ten alle tijden in aanmerking blijven komen voor schuldhulpverlening en geen nieuwe schulden aangaan.

Karabulut

Naar boven