34 326 Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer kennis heeft genomen van de initiatiefnota Op naar de nieuwe universiteit;

spreekt uit dat de regering, de mogelijkheden inventariseert voor een experiment met een democratische universiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven