34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SMALING

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanaf 2016 5 miljoen euro toegevoegd aan de begrotingsregel «Voeding». Deze 5 miljoen euro zal worden ingezet om voldoende en veelzijdig voedsel aan te bieden aan degenen die dat nodig hebben, inclusief projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven genoeg en gevarieerde voeding krijgen om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.

Uit de andere begrotingsregels voor voedselzekerheid zal respectievelijk 3,5 miljoen euro uit «Duurzame voedselproductie» en 1,5 miljoen euro uit «Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid» worden onttrokken.

Van Laar Smaling

Naar boven