34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN TEEVEN

Ontvangen 20 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

III

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanuit het Dutch Good Growth Fund 1 miljoen euro en vanuit het noodhulpfonds 0,5 miljoen euro eenmalig voor het jaar 2016 beschikbaar gesteld voor het consortium Wings for Aid, waar de Technische Universiteit van Delft, Eindhoven en Twente, I+Solutions, het Nederlandse Rode Kruis en ICRC en enkele bedrijven waaronder twee European Space Agency spinouts de handen in elkaar hebben geslagen. Supporters van het consortium zijn onder meer Price Waterhouse Coopers en de UN Refugee Housing Unit.

Het consortium heeft als doel om de zogenaamde «laatste mijl» naar een gebied waar zich een noodsituatie voordoet (tot 200 kilometer) te overbruggen met een onbemande, onbewapende drone om zo dekens, water en voedsel op ver afgelegen gebieden te kunnen bezorgen op locaties die anderszins onbereikbaar zijn, maar waarvan de GPS coördinaten wel kunnen worden vastgesteld. Vooral bij natuurrampen heeft dit initiatief veel toegevoegde waarde. De 1 miljoen euro uit het Dutch Good Growth Fund is om gezamenlijk met het bedrijfsleven en technische universiteiten een prototype te bouwen waarmee het Nederlands Midden- en Kleinbedrijf via bijvoorbeeld het Rode Kruis de drones kan inzetten in landen waar natuurrampen zich voltrekken. De 0,5 miljoen euro uit het noodhulpfonds is bedoeld om de kosten van het opstarten van het project mede te dekken. De in dit amendement gevraagde 1,5 miljoen euro wordt toegevoegd aan het Noodhulpfonds voor dit specifieke doel.

Smaling Teeven

Naar boven