34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VEEN C.S.

Ontvangen 3 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat de middelen die voor 2016 geraamd zijn voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven (ETS) worden verlaagd met een bedrag van € 10.000.000. Dit amendement dient ter dekking van het amendement dat is ingediend bij de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstukken II 2015/16, 34 300 VIII, nr. 118)

Van Veen Monasch Jasper van Dijk Pechtold Grashoff

Naar boven