34 200 Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN GRASHOFF

Voorgesteld 26 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de afgelopen drie jaar meer dan 900 miljoen euro van het budget dat beschikbaar was voor kinderopvangtoeslag, niet is besteed aan kinderopvangtoeslag;

constaterende dat in een recente studie van het CPB werd gevonden dat het gedragseffect bij aanpassing van de kosten van kinderopvang sterker is dan waarvan tot nu toe is uitgegaan;

overwegende dat het aannemelijk is dat ook voor 2015 en latere jaren de raming niet accuraat is, waardoor ook voor komende jaren het risico op onderbesteding bestaat;

verzoekt de regering, een onafhankelijke second opinion te laten uitvoeren op de raming voor de kinderopvangtoeslag en deze uiterlijk bij de aanbieding van de begroting 2016 aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Grashoff

Naar boven