34 197 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor korte vluchten alternatieven voorhanden zijn, maar dat consumenten door de lage ticketprijzen sneller kiezen voor een vlucht;

verzoekt de regering, onderzoek te laten doen naar en voorstellen te doen voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen luchtvaart en ov-mobiliteit en de Kamer hierover te berichten, bijvoorbeeld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven