34 190 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 20 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V, onderdeel D, vervalt in artikel 57, tweede lid: een maximum van vier jaar en.

Toelichting

Het wetsvoorstel regelt dat het wettelijke maximum voor kartelboetes afhankelijk wordt gemaakt van de duur van het kartel, waarbij een minimum van één jaar en een maximum van vier jaar geldt. Dit amendement regelt dat het maximum van vier jaar komt te vervallen. Hiermee wordt de afschrikwekkende werking van kartelboetes vergroot. Daardoor zullen bedrijven minder geneigd zijn om concurrentie belemmerende prijsafspraken te maken.

Verhoeven

Naar boven