34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zegt mensenrechten, democratie en rechtsstaat te willen bevorderen;

overwegende dat mensenrechten, democratie en rechtsstaat ernstig onder druk komen te staan wanneer de EU een vrijhandelsverdrag met de VS afsluit;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te verzoeken om de onderhandelingen over TTIP te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven