34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat antisemitisme ook in de lidstaten van de Europese Unie een hardnekkig probleem is en leidt tot gevoelens van ernstige onveiligheid en vervreemding bij veel Joden;

voorts constaterende dat Nederland in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap vervult van de Raad van de Europese Unie en als een van de prioriteiten hiervoor heeft aangewezen «een Unie die verbindt»;

verzoekt de regering om, tijdens het Nederlandse voorzitterschap de aanpak van antisemitisme in Europa expliciet onderdeel te laten zijn van de gestelde prioriteit «een Unie die verbindt»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Segers

Van Klaveren

Omtzigt

Maij

Naar boven