34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN SEGERS

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich momenteel inspant voor een hervorming van investeringsbescherming om de beleidsvrijheid van staten te garanderen;

overwegende dat het handelsakkoord met Canada (CETA) een ISDS-clausule bevat waarin niet al deze voorstellen voor hervormingen zijn opgenomen;

overwegende dat de beleidsvrijheid van staten derhalve niet is gegarandeerd als CETA ongewijzigd blijft;

verzoekt de regering om, de Europese Commissie te vragen de onderhandelingen over CETA per direct te heropenen met het doel om de beleidsvrijheid van staten te garanderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Segers

Naar boven