34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie het pakket «Circulaire economie» heeft teruggetrokken;

overwegende dat er een omslag nodig is naar een circulaire economie;

overwegende dat het pakket «Circulaire economie» dat onlangs door de Europese Commissie is ingetrokken 580.000 duurzame banen oplevert zonder enig risico voor de democratie;

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie de verzekering te krijgen dat in 2015 een nieuw circulaire-economiepakket komt dat minstens zo ambitieus is als het ingetrokken voorstel en bindende maatregelen en doelstellingen bevat om afval te reduceren en te recyclen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Sjoerdsma

Maij

Naar boven