34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN WILDERS

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de euro en de Europese Unie in een staat van permanente crisis verkeren sinds 2009;

van mening dat er voor de Nederlandse burger geen uitzicht is op een gunstige uitkomst van het project EU door het permanente falen van de interne organisatie en door het doodlopen van de politieke ambities van de EU;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een exit-traject van Nederland in werking te zetten met als eerste onderdeel het opzeggen van het Verdrag van Schengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Wilders

Naar boven