34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de EU-instituties onvoldoende transparant zijn;

verzoekt de regering, een voorstel te doen om parlementariërs betere toegang te verlenen tot documenten die momenteel niet openbaar zijn, bestaande ook uit een betere bescherming van klokkenluiders conform de normen van de Raad van Europa, een betere Eurowob met zo min mogelijk uitzonderingsgronden en een verbetering van de huidige uitvoering en heldere besluitenlijsten van Europese Raden, inclusief de verhoudingen en de stemverhoudingen;

verzoekt de regering tevens, dit voorstel tijdig aan de Kamer voor te leggen teneinde het in te brengen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven