34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SEGERS

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken terecht het totale gebrek aan vrouwenrechten in Saudi-Arabië benoemd heeft;

constaterende dat Saudi-Arabië en andere landen uit het Midden-Oosten daarop onmiddellijk maatregelen tegen Zweden namen;

van mening dat dictatoriale regimes met gebrek aan mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten ver staan van de in Europa gedeelde waarden en universele mensenrechten;

van mening dat de EU-lidstaten elkaar dienen te steunen in het mensenrechtenbeleid dat zij samen delen;

verzoekt de regering, zich samen met andere EU landen solidair met Zweden op te stellen;

verzoekt de regering tevens, in nieuwe vergelijkbare gevallen EU-landen te steunen die terecht elders grove mensenrechtenschendingen aan de orde stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Segers

Naar boven