34 103 Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Servaes: «Wapens en Principes, Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa»

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN VAN LAAR

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Europese afspraken voor het toetsen van wapenexportvergunningen op basis van gedeelde criteria op het gebied van onder andere mensenrechten en regionale veiligheid essentieel zijn voor een geloofwaardig en effectief gemeenschappelijk EU-buitenlandbeleid en een gelijk speelveld voor de defensie-industrie;

constaterende dat het kabinet de ambitie van de initiatiefnota «Wapens en Principes, Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa» onderschrijft;

verzoekt de regering, in Europees verband steun te verwerven voor de in de initiatiefnota genoemde voorstellen en de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang daaromtrent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Van Laar

Naar boven