34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat recentelijk bleek dat het mogelijk is met legale identiteitswisselingen in Oost-Europa en de Balkan in Nederland identiteitsfraude te plegen;

verzoekt de regering om, met gemeenten afspraken te maken over het systematischer opvragen van geboortecertificaten bij verdachte inschrijvingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Naar boven