34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zicht is op de inrichting van een Huis voor klokkenluiders;

van mening dat tot die tijd de Expertgroep Klokkenluiders een nuttige functie vervult;

constaterende dat de regering deze expertgroep de afgelopen twee jaar een financiële ondersteuning heeft gegeven van € 62.500 per jaar;

verzoekt de regering, met deze expertgroep in overleg te treden om deze ondersteuning met (maximaal) een jaar te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Fokke

Schouw

Segers

Voortman

Ouwehand

Klein

Naar boven