34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, iedereen die in Nederland woonachtig is met een nationaliteit van een islamitisch land een antishariaverklaring te laten ondertekenen en om het verblijfsrecht c.q. de Nederlandse nationaliteit in te trekken van degenen die dat niet doen of zich niet aan de verklaring houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven