33 933 Initiatiefnota van het lid Omtzigt omtrent een gele kaart procedure met betrekking tot een ingrijpend voorstel van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse pensioenstelsel

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2014

Op verzoek van uw Kamer reageer ik met deze brief op de initiatiefnota van dhr. Omtzigt omtrent een gele kaart-procedure met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie ter herziening van de IORP-richtlijn (2003/41 EG)(Kamerstuk 33 933, nr. 2).

Voor een goede analyse van alle elementen van de initiatiefnota heeft het kabinet meer tijd nodig dan de gevraagde termijn. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van het kabinet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven