33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 1 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat start-ups en SME's meer dan de helft van alle nieuwe werkgelegenheid tot stand brengen;

constaterende dat er een gebrek is aan EV en VV voor deze bedrijven, waarbij uit recent ECB-onderzoek bleek dat Nederland onderaan de Europese lijstjes bungelt;

overwegende dat naar aanleiding van het initiatief StartupNL de minister met een ambitieuze agenda is gekomen voor start-ups, waarbij het doel is tot de top vijf van landen te horen qua vestigingsklimaat voor start-ups;

constaterende dat in diverse landen, waaronder Israël en Nederland, goede ervaringen zijn met incubatorfondsen, die worden gekickstart met overheidsgeld, in combinatie met venture capital;

verzoekt de regering, dit investeringsmodel nader te bezien, en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om in Nederland te komen tot vergelijkbare incubatorfondsen, waarbij elke topsector tenminste één incubator krijgt, in combinatie met een VC fund,

en gaat over tot de orde van de dag.

J. Vos

Ziengs

Naar boven