33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse regio's momenteel actieplannen uitwerken om de hoge werkloosheid terug te dringen, zoals de regio Twente en het stedelijk netwerk Emmen-Coevorden -Hoogeveen-Hardenberg;

overwegende dat werkloosheid in regio's vooral kan worden bestreden door bedrijven, met behulp van kennisinstellingen, in staat te stellen om nieuwe banen te creëren en de regionale economische structuur te versterken;

verzoekt de regering, een bijdrage te leveren aan economische structuurversterking in regio's met een hoge werkloosheid door innovatieprojecten in het mkb te stimuleren met behulp van de MlT-regeling, en hierbij samen op te trekken met de betreffende provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Naar boven