33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID JAN VOS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat start-ups en SME's meer dan de helft van alle nieuwe werkgelegenheid tot stand brengen;

constaterende dat er een gebrek is aan eigen en vreemd vermogen voor deze bedrijven, waarbij uit recent ECB-onderzoek bleek dat Nederland onderaan de Europese lijstjes bungelt;

constaterende dat in diverse landen, waaronder Israël en Nederland, goede ervaringen zijn met incubatorfondsen, die worden gekickstart met overheidsgeld, in combinatie met venture capital;

verzoekt de regering, dit investeringsmodel nader te bezien, en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om in Nederland te komen tot vergelijkbare incubatorfondsen, waarbij elke topsector ten minste één incubator krijgt, in combinatie met een investeringsfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Naar boven