33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wet dieren de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend, wat betekent dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen;

verzoekt de regering, een einde te maken aan tradities in het teken van volksvermaak en folklore die ten koste gaan van het welzijn van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven