33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds wilde dieren worden verhuurd voor evenementen als bedrijfsfeestjes of winkelopeningen;

verzoekt de regering, het verhuren van wilde dieren te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven