33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen enkel ter beschikking te stellen aan mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven