33 707 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID GRAUS

Ontvangen 29 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt: kortdurend.

II

In artikel 1, eerste lid, vervalt: , gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste vier uur,.

Toelichting

Het initiatief om te betalen per minuut heeft een beperking, namelijk dat het slechts gaat om een parkeerperiode tot vier uur (achtereenvolgens).

Echter, vaak wanneer men een dag naar het strand, park of naar de stad gaat zal men juist de hele dag willen blijven.

Indiener van dit amendement is van mening dat deze wet daarom een te beperkt kader heeft. Daarom wil indiener dat deze beperking van «tot vier uur achtereenvolgens parkeren» wordt geschrapt.

Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift het woord «kortdurend».

Graus

Naar boven