33 640 H Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 3 juli 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt in de gewijzigde begrotingsstaat van het BES-fonds (H) de volgende verbetering aangebracht:

In kolom 1 «Oorspronkelijk vastgestelde begroting», onder «Verplichtingen», wordt «0» vervangen door: 32.093.

Naar boven