33 605 IIA Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 juli 2013

In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

   

– 1

– 2

– 3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

141.899

2.954

 

4.069

0

 

2.466

2.800

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11.278

11.278

79

851

851

0

124

124

0

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

34.123

34.123

86

– 2.024

– 2.024

0

334

334

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

93.995

93.995

2.766

5.513

5.513

0

2.657

2.657

2.800

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.547

1.547

23

1

1

0

17

17

0

10

Nominaal en onvoorzien

956

956

0

– 272

– 272

0

– 666

– 666

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

– 5

(6)=(5)-(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

148.434

5.754

 

147.213

6.904

 

– 1.221

– 1.150

                     

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

12.253

12.253

79

11.632

11.701

93

– 621

– 552

14

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

32.433

32.433

86

33.982

33.982

62

1.549

1.549

– 24

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

102.165

102.165

5.566

98.521

100.501

6.749

– 3.644

– 1.664

1.183

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.565

1.565

23

2.219

1.029

0

654

– 536

– 23

10

Nominaal en onvoorzien

18

18

0

0

0

0

– 18

– 18

0

De (sub)totaaltellingen in deze begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Door een technische onvolkomenheid is in de begrotingsstaat abusievelijk een verkeerde stand opgenomen voor de ontvangsten mutaties onder de kop «Totaal geraamd». Middels deze nota van wijziging wordt de correcte stand gepresenteerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven