33 525 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 27 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, de Wet Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 in te trekken, en deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de kindregelingen dat na de zomer bij de Tweede Kamer ingediend zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Schouten

Heerma

Voortman

Naar boven