33 480 Najaarsnota 2012

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de veiling van 4G-frequenties 3 miljard meer heeft opgebracht dan vooraf werd verwacht;

overwegende dat zowel werkenden als ouderen in de komende jaren veel koopkracht inleveren;

overwegende dat daardoor de consumptie met gemiddeld 1,5% per jaar terugloopt (DNB);

verzoekt de regering, de 4G-frequentiemeevaller te gebruiken om lasten voor werkenden en ouderen te verlichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven