33 480 Najaarsnota 2012

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de economie verder krimpt en de werkeloosheid toeneemt;

constaterende dat het kabinet de economie kapot bezuinigt door de belastingen te verhogen en de koopkracht te ondermijnen;

constaterende dat het kabinet halsstarrig vasthoudt aan de eis van Brussel om het tekort in 2013 onder de 3% te brengen;

verzoekt de regering, zijn begrotingsbeleid te herzien en in te zetten op belastingverlaging, zodat de economie weer kan groeien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven