33 480 Najaarsnota 2012

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Budgettair Kader Zorg in de afgelopen tien jaar negen keer is overschreden, ondanks dat herhaaldelijk getracht is dit te voorkomen, en dat voor 2012 opnieuw een forse overschrijding wordt verwacht;

overwegende dat de premie-gefinancierde zorguitgaven niet onder de Comptabiliteitswet vallen, waarmee de Algemene Rekenkamer ook geen controle kan uitoefenen op deze uitgaven;

constaterende dat de minister van Financiën met een brief komt over de wijziging van de Comptabiliteitswet;

verzoekt de regering, in deze brief in te gaan op de mogelijkheden om de premie-gefinancierde zorguitgaven ook onder de Comptabiliteitswet te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven