33 480 Najaarsnota 2012

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

Tijdens het debat over de Najaarsnota is door het Kamerlid Schouten een motie ingediend over het onderbrengen van het Budgettair Kader Zorg in de Comptabiliteitswet (Kamerstuk 33 480, nr. 8).

Deze motie heb ik ontraden. Vervolgens is de motie gewijzigd en ingediend (Kamerstuk 33 480, nr. 12). Deze gewijzigde motie vraagt de minister van Financiën om in een brief in te gaan op de mogelijkheden om de premiegefinancierde zorguitgaven ook onder de Comptabiliteitswet te laten vallen. Ik ben bereid deze motie uit te voeren en laat het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven