33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2013

Inzake het wetsvoorstel Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht (33 455) bereid ik een nota van wijziging voor met aanvullende wetstechnische reparaties, waarvan de noodzaak eerst onlangs, door de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013, gebleken is.

Met het oog daarop verzoek ik u om wetsvoorstel 33 455 niet eerder te agenderen voor plenaire behandeling dan na ontvangst van de nota van wijziging.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven