33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 24 januari 2013

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Jadnanansing

Adjunct-griffier van de commissie, Hessing-Puts

Naar boven