33 439 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzigingen voor subsidieverstrekking

Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 15 november 2012

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In het opschrift wordt «Aanwijzigingen» vervangen door: Aanwijzingen.

Naar boven