33 439 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzigingen voor subsidieverstrekking

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 15 november 2012

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, De Roon

De adjunct-griffier van de commissie, Hessing-Puts

Naar boven