33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 20 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat over de relatie tussen de Wet openbaarheid van bestuur en het dossier van een kabinets(in)formatie na elke formatie discussie ontstaat;

overwegende dat meer openbaarheid van dit dossier wenselijk is en dat het raadzaam is om dit voor aanvang van de informatie te regelen;

spreekt als haar mening uit dat het wenselijk is dat de onderhandelende partijen voor aanvang van de informatie afspraken maken met de informateurs over de manier waarop zij gezamenlijk zorg zullen dragen voor openbaarheid van het «informatiedossier» na afronding van hun opdracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Naar boven