33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 2 MOTIE VAN DE LEDEN MARK RUTTE EN SAMSOM

Voorgesteld 20 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisgenomen hebbende van het verslag van verkenner H.G.J. Kamp en het daarin opgenomen advies ten aanzien van de kabinetsinformatie;

neemt de inhoud van dit advies over,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mark Rutte

Samsom

Naar boven