33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 13 BRIEF VAN DE INFORMATEURS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2012

Naar aanleiding van het verzoek van het lid Pechtold bij de regeling van werkzaamheden van heden bieden wij u hierbij de gevraagde informatie aan.

H. G. J. Kamp W. J. Bos

Deelakkoord begroting 2013
 

2013

2014

2015

2016

2017

Structureel

Totaal maatregelen (ex ante EMU-saldo verbetering)

+ betekent EMU-saldo verslechtering

-17

16

46

104

-20

599

             

Totaal uitgavenkant (+betekent hogere uitgaven)

314

290

154

147

-11

48

Totaal lastenverhoging (- betekent meer lasten)

-331

-274

-108

-43

-9

551

waarvan burgers

229

-234

-72

-7

27

587

waarvan bedrijven

-560

-40

-36

-36

-36

-36

Naar boven