33 314 Voorstel van wet van de leden Aptroot en Lodders houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Wet opheffing product- en bedrijfschappen)

Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 2 februari 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie intrek.1

Lodders


X Noot
1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State ligt ter inzage bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven