33 221 Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28)

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2012

Hierbij bied ik u de by-laws van het ESM aan1. De Eurogroep Working Groep (hoogambtelijk voorportaal van de Eurogroep) heeft op 12 juni de by-laws behandeld. Zoals toegezegd tijdens het debat in de Tweede Kamer op 24 mei jongstleden (Handelingen II, 2011/12, nr. 87) zend ik u deze by-laws toe nu die nader zijn uitgekristalliseerd. Na inwerkingtreding van het ESM zal de Raad van gouveneurs deze by-laws kunnen goedkeuren.

Aangezien dit document op dit moment nog niet openbaar is, stuur ik u deze ter vertrouwelijke inzage als bijlage bij deze brief.

De minister van Financiën, J. C. de Jager


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven