33 137 Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 6 januari 2012

Beatrix

Naar boven