33 116 Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt in artikel 176k, vierde lid, eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

II

In artikel II wordt in artikel 145a, vierde lid, eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

III

In artikel III wordt in artikel 171, vierde lid, eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

IV

In artikel IV, onderdeel B, wordt in artikel 118t, vierde lid, eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

V

In artikel V wordt in artikel 205a, vierde lid, eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

VI

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het artikelopschrift wordt ingevoegd:

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 11.a.1, vierde lid, wordt in de eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

2. In de aanhef van onderdeel 2 (nieuw) vervalt: van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

VII

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd.

1. Na het artikelopschrift wordt ingevoegd:

Artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt aan de eerste volzin, na «ten hoogste zes jaar» ingevoegd: , tenzij een langere duur gezien de bijzondere aard van het experiment noodzakelijk is. Alsdan wordt de duur van het experiment op ten hoogste acht jaar bepaald.

2. De aanhef van de huidige wetstekst wordt vervangen door:

  • 2. Het zesde lid komt te luiden:.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk dat een experiment ten hoogste acht jaar mag duren. De Minister en de Kamer hebben daardoor meer ruimte in bijzondere gevallen, en goed gemotiveerd, experimenten van deze duur toe te staan.

Van der Ham Biskop

Naar boven