33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat SBBI's royale mogelijkheden moeten hebben om voor bijzondere projecten fondsen te werven en daarvoor in aanmerking te komen voor de giftenaftrek;

verzoekt de regering in overleg te treden met vertegenwoordigers van SBBI-koepels en voorstellen uit te werken waarbij zaken als bijvoorbeeld de periodieke gift en de steunstichting mogelijk gestroomlijnd worden en in ieder geval op eenvoudige en heldere wijze gebruikt kunnen worden door SBBI's en de Kamer hierover voor 1 april 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet

Naar boven