33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN ARIB

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in juni 2011 de Gezondheidsraad een advies heeft uitgebracht over de behandeling en gevolgen van kindermishandeling;

overwegende, dat het op dit moment ontbreekt aan een zorgaanbod, waarbij mishandelde kinderen lichamelijk en psychische worden onderzocht alsmede adequaat en specialistisch worden geholpen;

verzoekt de regering aan een landelijk hulpaanbod te werken waarbij mishandelde kinderen lichamelijk en psychisch worden onderzocht alsmede adequaat worden geholpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Arib

Naar boven