33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 19 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 8 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat de voorgestelde bezuiniging van € 8 000 000,– op het boven regionaal vervoer (Valys) ongedaan wordt gemaakt. De dekking wordt gevonden in de meevaller van de aanbesteding A4 Midden Delfland. Deze meevaller wordt door middel van amendementen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 47) en de begroting I&M (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 XII, nr. 104) als dekking gebruikt voor dit amendement.

De indiener wil dat het kilometerbudget voor mensen die recht hebben op het boven regionaal vervoer niet beperken. Zolang het openbaar vervoer geen wezenlijk alternatief is, moeten mensen kunnen reizen met Valys.

De indiener merkt op dat de verschuiving van 8 miljoen maar voor één jaar nodig is, omdat per 2013 een nieuwe regeling voor het boven regionale vervoer wordt ontworpen. Dit is de reden waarom de indiener de dekking heeft gevonden in een incidentele meevaller.

Leijten

Naar boven