33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 103 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 19 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 200 (x € 1 000).

II

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 200 (x € 1 000).

Toelichting

Er is een groot tekort aan expertise op het gebied van een aanpak kindermishandeling in Caribisch Nederland. Hiervoor is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in kennisuitwisseling. De indieners van dit amendement willen een budget reserveren voor kennisoverdracht op het gebied van kindermishandeling. Voor de bekostiging van Jeugdzorg in Caribisch Nederland is € 4 375 (x 1000) gereserveerd, de indieners van dit amendement willen dit budget verhogen, waardoor er ook gericht middelen beschikbaar worden gesteld voor de aanpak van kindermishandeling in Caribisch Nederland.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in artikel 42.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Ortega-Martijn

Naar boven